ჰიბრიდული სისტემის შეკეთება

ჰიბრიდული სისტემის შეკეთება/ელემენტების შეცვლა