დინამოს და სტარტერის შეკეთება

იმპუსური დინამოს გასასინჯი მოწინავე სტენდი